PsychoterapiaPsychoonkologia

Pokochaj siebie
 • terapia w chorobie
 • po wyzdrowieniu
 • strefa zachowań
 • strefa poznawcza
 • strefa duchowa
 • strefa emocjonalna
 • strefa komunikacji
 • strefa fizyczna

PsychoterapiaPsychodietetyka

Pokochaj siebie
 • w nadwadze
 • w niedowadze
 • w otyłości
 • zajadanie stresu
 • brak akceptacji ciała
 • zaburzenia odżywiania
 • zmiana nawyków
 • równowaga

PsychoterapiaPsychoedukacja

Pokochaj siebie
 • indywidualnie
 • grupowo
 • rodzinnie
 • zdobywanie wiedzy
 • kształtowanie umiejętności
 • wieloma metodami
 • stacjonarnie
 • online

PsychoterapiaCoaching Zdrowia

Pokochaj siebie
 • samoświadomość
 • określenie celu
 • życiowy balans
 • niższy poziom stresu
 • pewność siebie
 • lepsze relacje
 • zwiększenie energii
 • więcej wolnego czasu

BEING HAPPYEnjoy your life

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

BE SUCCESSFULLYour potential

Clients take bigger actions, set bigger goals and think bigger when they work with a life coach.

AVOID EVERYDAY STRESSFinding balance

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

FOR THE BETTERAccept change

Most people find that things start to happen very quickly after hiring a life coach.

Przestań odkładać siebie na później ....ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE

„Źródłem wszelkich dolegliwości fizycznych i życiowych problemów są nieuświadomione konflikty emocjonalne. Jeśli istnieją one w nieświadomości, mózg rozwiązuje je, przekazując w wybrane miejsce w ciele. Choroba jest dla niego rozwiązaniem problemu. Dzieje się tak dlatego, że ludzki mózg, mimo rozwoju człowieka, nadal skoncentrowany jest przede wszystkim na przetrwaniu i nie zajmuje się sprawami psychiki”.

CO MNIE WYRÓŻNIA?

Oprócz spotkań ONLINE, które otwierają możliwości kontaktu z osobami z różnych stref czasowych, moi klienci mogą bezpłatnie kontaktować się ze mną także poza sesjami. Wiem bowiem jak ważne jest zaufanie, dostępność oraz relacja, jaka tworzy się pomiędzy klientem a terapeutą.

Wspieram zmianę oraz cele wyznaczone razem z klientem także za pomocą wysyłania po sesjach psychoedukacyjnych materiałów samopomocowych oraz ćwiczeń, która stanowią formę pracy osobistej. Pozwalają one „testować” elementy przepracowane na sesji w życiu codziennym. I co istotne - są one zawsze dobierane indywidualnie do danej osoby, po dogłębnym zapoznaniu się z tym, przez co w danym momencie przechodzi. Materiały te opierają się na wykorzystaniu najnowszych narzędzi i technik o sprawdzonej, udowodnionej naukowo skuteczności działania. Dzięki temu możesz by pewna/y, że otrzymujesz profesjonalne wsparcie, które realnie może wpłynąć na jakość Twojego życia.

Indywidualnie / Online / NiemcyFORMY TERAPII

Konsultacje psychoterapeutyczne

Konsultacja psychoterapeutyczna to rozmowa, która stanowi pierwszy kontakt z psychoterapeutą, podczas którego zbierane są informacje dotyczące danej osoby oraz jej aktualnych problemów. Konsultacja taka trwa 50 minut. W razie potrzeby terapeuta proponuje wtedy również wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, aby jak najlepiej określić i zdiagnozować problem klienta.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to 50-minutowe spotkania, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu (częstotliwość sesji ustala się indywidualnie wraz z klientem). W czasie całego procesu klient i terapeuta pracują wspólnie nad ustalonymi wcześniej celami, dążąc jednocześnie do poprawy jakości życia i do zredukowania występujących objawów i dolegliwości psychicznych. Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania w czasie których wykorzystujemy sprawdzone metody o potwierdzonej naukowo skuteczności działania.

Bardzo ważnym elementem terapii są tzw. “prace osobiste”, które stanowią element pracy własnej klienta pomiędzy sesjami. Dzięki stosowaniu prac osobistych klient ma szansę na przetestowanie i zgeneralizowanie nabytych podczas terapii umiejętności na życie codzienne.

Coaching systemowy

Coaching to proces, w trakcie którego pracujemy nad osiągnięciem założonego celu. Jak każdy proces, tak i coaching wymaga czasu i energii zarówno po stronie Klienta, jak i coacha. Proces coachingowy zakłada regularne spotkania zwane sesjami coachingowymi. Sesje coachingowe są zaplanowane, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw Klienta zostały utrwalone. Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie. To optymalny odstęp czasowy dla pracy nad zmianami. Praca Klienta w procesie coachingowym zachodzi bowiem zarówno podczas sesji, jak i między nimi, dlatego w tym czasie możesz również liczyć na coachingowe wsparcie poprzez bezpłatny kontakt e-mailowy.

Sesje trwają 60 minut i odbywają się na przestrzeni 3 – 6 miesięcy, zależnie od złożoności celów i postępów w pracy. Każdorazowo jednak proces coachingowy dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i czasu Klienta, więc może być on zarówno skracany, jak i wydłużany. Realną długość trwania procesu coachingowego możemy ustalić dopiero po sesji, na której Klient ustali swój cel. Jeżeli Klient przychodzi z jasno określonym i przemyślanym problemem, wystarczy tak naprawdę tylko kilka sesji, a zdarza się, że nawet jedna. Wtedy jest to coaching interwencyjny.
https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/detox-1-1280x850.jpg

Indywidualnie / Grupowo / OnlineJAK TO DZIAŁA

Coaching systemowy to proces, w trakcie którego pracujemy nad osiągnięciem założonego celu. Jak każdy proces, tak i coaching wymaga czasu i energii zarówno po stronie Klienta, jak i coacha. Proces coachingowy zakłada regularne spotkania zwane sesjami coachingowymi. Sesje coachingowe są zaplanowane, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw Klienta zostały utrwalone. Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie. To optymalny odstęp czasowy dla pracy nad zmianami. Praca Klienta w procesie coachingowym zachodzi bowiem zarówno podczas sesji, jak i między nimi, dlatego w tym czasie możesz również liczyć na coachingowe wsparcie poprzez bezpłatny kontakt e-mailowy.

Sesje trwają 60 minut i odbywają się na przestrzeni 3 – 6 miesięcy, zależnie od złożoności celów i postępów w pracy. Każdorazowo jednak proces coachingowy dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i czasu Klienta, więc może być on zarówno skracany, jak i wydłużany. Realną długość trwania procesu coachingowego możemy ustalić dopiero po sesji, na której Klient ustali swój cel. Jeżeli Klient przychodzi z jasno określonym i przemyślanym problemem, wystarczy tak naprawdę tylko kilka sesji, a zdarza się, że nawet jedna. Wtedy jest to coaching interwencyjny.
https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/detox-1-1280x850.jpg

Indywidualnie / Grupowo / OnlineKIEDY SKORZYSTAĆ

Wybierz sesję jeśli:

- chcesz coś zmienić w swoim życiu osobistym lub zawodowym, ale nie wiesz do końca czego miałaby ta zmiana dotyczyć

- masz określony cel (osobisty lub biznesowy), ale czujesz, że nie wiesz jak lub nie umiesz go osiągnąć

- masz dylemat, ponieważ musisz dokonać trudnego i ważnego dla siebie wyboru

- chcesz podjąć decyzję, a masz poczucie, ze brakuje Ci jasne oceny sytuacji

- czujesz, że brak Ci pewności siebie

- odczuwasz brak równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym

- ciężko Ci poradzić sobie z trudnymi emocjami lub stresem

- trudno Ci budować satysfakcjonujące i budujące relacje

- jesteś na „życiowym zakręcie”

- wiesz, że (jak każdy) masz jakieś silne strony i talenty, ale nie wiesz które to są, a tym bardziej, nie wiesz jak je rozwijać

Co o pracy ze mną mówią
moi pacjenci

Od 20 lat opinie są zamieszczane w wielu rankingach dla specjalistów:
Znany Lekarz, Ranking Lekarzy czy ABC Zdrowie.

What others say about us

We help our clients create more love, happiness and success through marriage counseling and relationship coaching, life coaching, and individual therapy.
https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/avatar1-160x160.jpg

Zmiany w głowie i stylu życia zaczołem wprowadzać już rok temu, po diagnozie Hashimoto. Oczyszczanie organizmu, konsekwentne stosowanie się do zaleceń, wspólne sesje terapeutyczne i po 6 miesiącach jestem zdrowy. Dziękuję!

Tomek Kulig

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/avatar1-160x160.jpg

Cierpiałam na bardzo mocne zaburzenia lękowe (lęk przed lękiem) i fobię społeczną co siłą rzeczy skutkowało odizolowaniem się od świata, ludzi i rezygnacją z aktywnego trybu życia. Sesje z Panią Aleksandrą bardzo mi pomogły.

Monika Kiebus

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/avatar1-160x160.jpg

Po kilku miesiącach psychoterapii czuję, że uratowałem moje małżeństwo  Dziękuję!

Krzysztof  Markoń

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/03/avatar1-160x160.jpg

Z Panią Aleksandrą Banaszkiewicz poukładałam sobie na nowo całe moje życie. Jestem jej bardzo wdzięczna. Dawno nie czułam się tak dobrze !

Joanna Sarmak

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/07/pokochajsiebie-de-logotyp-czerwono-biale-1.png

Odwiedź mnie na social mediach:

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/07/pokochajsiebie-de-logotyp-czerwono-biale-1.png

Odwiedź mnie na social mediach:

POKOCHAJSIEBIE.DE © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POKOCHAJSIEBIE.DE © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.